Inbillade hot

Bara en och en halv person dödas varje år i Sverige på grund av nazistiskt/rasistiskt våld. Nästan ingenting. Så lite att det hot deras framväxt innebär inte ens är värt att bemöta. I princip inbillat.

Jag vet inte varifrån siffran kommer. Nog har vi fler hatbrott än så med anknytning till den extrema högern, men den florerar i alla fall i mitt nätflöde. Ofta framförd av människor som lever ganska priviligierade liv och som verkar tro att oreglerat är lika med fritt. Ofta de som pratar om yttrandefrihet och just den lagen, som om den hade något med demonstrationer att göra.

Mötes- och demonstrationsfriheten regleras i andra kapitlet i första paragrafen i regeringsformen. Det är en viktig grundpelare i demokratin och det är så viktigt att Sverige faktiskt reserverat sig mot en av de inskränkningar som finns i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, den om att demonstrationer som anses uppvigla till krig kan begränsas.

Notera att åsikter är något helt annat. Det finns inga regleringar alls som gäller åsikter. Det finns nästan inte ens några regleringar av vad som sägs i privata sammanhang. Undantagen är då våra samtal faktiskt kan vara brott, sådana gånger när pratet i sig är en handling, t ex om jag hotar någon. När det gäller sådant som sprids i större sammanhang är kraven också lite större. I vår tryckfrihetsförordning regleras att vad som helst faktiskt inte får publiceras, för att publiceringen kan skada någon. Vi vill också att angripna människor ska få komma till tals. Det är en viktig del i en demokrati.

De undantag som finns även i mötes och demonstrationsfriheten gäller just fall där begränsningen är nödvändig för att andra människors frihet och säkerhet kan stå på spel. Det är faktiskt till och med så att icke tillståndsgivna demonstrationer och möten inte får brytas upp om det inte är detta viktigaste som står på spel. Precis som hot i mindre samtal inte är ok, är det självklart inte det i de stora samtalen heller.

Och ändå vet jag tillsynes vettiga människor som verkar tycka att även detta är för mycket. Kanske är det samma resonemang som tycks mena att konservatism inte är politisk utan att det bara är förändringar, t ex feministiska eller queera sådana som är ”politiska”? Att inte säga något när en tävlar i OS är opolitiskt, att måla naglar i regnbågsfärger är det.

För mig är inte hotet som nazisterna utgör inte ett marginellt, inbillat eller hypotetiskt hot. Det är inte, som någon skrivit, på grund av vad vi tänker oss att de vill, eller ens vad de skulle göra i ett avlägset tänk om. För mig handlar det om vad jag ser varje dag när jag går till jobbet eller när jag rör mig i min närmiljö. Överallt ser jag tiggare från bl. a Rumänien och Bulgarien. Länder som i teorin är demokratiska men där ett etniskt hat fått makten. Länder där vilken grupp jag tillhör avgör om den fria sjukvården är för mig eller om jag måste muta mig till den. Länder där de som har makten inte bara är lika de som demonstrerar här, utan där de faktiskt ser sig som syskonorganisationer, allierade och har samma finansiärer i stora delar.

Vi är många som faktiskt är hotade av det de säger. Inte bara de, som jag, som har föräldrar med asyl, eller som är icke-heterosexuella, eller socialister, eller feminister utan faktiskt nästan alla som tror på demokrati och frihet.

Den nazistiska rörelse vi ser i Sverige är inte ett enskilt och isolerat fenomen. Det handlar inte om något enskilt rötägg. Det handlar om en förnyad våg av fascism och nazism som sveper fram i Europa och det kommer nära nu. Mycket nära. Var snäll, när du värnar om demokratin, att komma ihåg att hets mot folkgrupp inte handlar om att nån känner sig lite ”kränkt” utan om ett faktiskt, om än opersonligt, hot.

Det hot du kanske känner när jag säger att det faktiskt inte är ok att de ges tillstånd att hota oss så, i det öppna inte verkar ok, det kanske är det som är en inbillning? Eller när jag säger att ok, ge dem tillstånd (hellre fria än fälla i så har viktiga frågor), men att när de väl står där med sina symboler som i sig faktiskt också är en talhandling, ett hot, lös upp demonstrationen eller tvinga dem att ta ner dem, då menar du att det i själva verket är jag som är hotet. Hur då? Frihet är inte lätt och jag vägrar tro att en nattväktarstat är vägen dit.

Jag vill inte begränsa din möjlighet att tycka och tänka. Jag vill att de handlingar du gör ska utföras i respekt för oss alla. Det innebär t ex att hot inte är ok, oavsett om det är i ett samtal mellan oss två, eller ett samtal i grupp. Det innebär att de handlingar du gör, i ord eller på annat sätt, inte får hindra andra människors grundlagsskyddade rätt!

Och så lite fakta:

YGL, Ytrandefrihetsgrundlagen, är ett tillägg till tryckfrihetsförordningen som gör att även sådan massmedia som inte är tryckt (främst radio och tv) också ska regleras så att det ska finnas ansvarig utgivare mm. Den rör inte andra framställnignar, t ex demonstrationer och teaterföreställningar.

Mötes- och demonstrationsfriheten regleras i 2 kap. 1 § Regeringsformen.

Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att demonstrera. I ordningslagen finns regler om när och hur man söker tillstånd för att demonstrera och när

Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en demonstration om den kommer att innebära ”lagstridigt handlande” t ex hot eller hets mot folkgrupp:

24 § En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas enligt 22 eller 23 § endast om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra fortsatt lagstridigt handlande, återställa ordningen, skydda de närvarande eller begränsa störningen av trafiken

25 § Förbud enligt första stycket att hålla en sammankomst eller till- ställning får meddelas endast om det kan befaras förekomma lagstridigt handlande, oordning, fara för de närvarande eller störning av trafiken och mindre ingripande åtgärder till förebyggande härav inte är tillräckliga.

Anledningen till att lagbrottet att diskriminera eller ”hetsa” är överordnat ordningslagen (som är en vanlig lag) är att grundlagarna går först och skyddet mot hets finns i just grundlagen. På flera sätt. Både som delar av vårt allmänna skydd och som den del som gjort Europakonventionen till lag i Sverige.

Det menas av flera just nu att de mänskliga rättigheterna  skulle göras till lag i Sverige och att detta skulle fixa problemet. Jag kan tycka att det skulle vara bra om FN fick möjlighet att sätta något bakom brott mot konventionen men just i det här fallet är det lite överflödigt:

FNs mänskliga rättigheter är en deklaration med flera underkonventioner (tex om kvinnors rättigheter, barnkonventionen, funkiskonventionen och den mot rasism). De är fina och Sverige har ratificerat dem (dvs skrivit under att vi ska följa dem). Men… Det finns ingen domstol eller instans som kan tvinga någon kring FNs konventioner, även om de har ratificerat. De kan typ säga Fy! Det har de också gjort mot Sverige. Flera gånger.

De regionala konventionerna, t ex Europakonventionen, finns till för att göra FNs Mänskliga rättigheter till lag (den har alltså inget med EU att göra). Där finns det en domstol – Europadomstolen. Den har faktiskt möjlighet att göra mer än att säga Fy. Tex kan den ålägga ett land att ändra på lagar eller få betala skadestånd/vite.

Europakonventionen är lag. Dels inkorporerades som svensk lag (1994:1219) som europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, dels gavs konstitutionell den status genom införandet av 2 kap. 19 § Regeringsformen (RF).

I RF 2:19 stadgas att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med Europakonventionen. Detta ger inte konventionen i sig grundlagsstatus men att bryta mot konventionen är grundlagsstridigt genom regeln i RF 2:19. Konventionens ställning kan beskrivas som överordnad svensk lag, men underordnad de svenska grundlagarna. Det sistnämnda kan dock diskuteras då en kränkning av någon av konventionens rättigheter under vissa förutsättningar kan prövas i Europadomstolen.

I både FNs deklaration för de mänskliga rättigheterna och i Europakonventionen framgår att det inte är ok att hetsa – för demokratins skull. Det är nämligen svårt att vara rädd och fri samtidigt.

Bild på barn i koncentrationsläger

Under förintelsen beräknas 1,1 miljoner barn ha mördats. Vi tar det igen: 1,1 miljoner barn

Annonser

Om Eliot Wieslander

Just another person who wants to help make the world a better place for everyone
Det här inlägget postades i Framtid, General update, Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s